ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які необхідно подати для зарахування на навчання:

  • оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
  • оригінал сертифіката(-ів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”, пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, пункту 16 частини першої статті 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”);
  • копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків.