Списки зарахованих (Бакалавр на основі
ОКР “Молодший спеціаліст”, контракт)