Вступ до магістратури

I

 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 035 «Філологія», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)) згідно із Додатком 4, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань при вступі на спеціальності, для яких передбачено складання додаткового вступного випробування в Додатку 4.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому10 липня
Закінчення прийому до 10:00 23 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)до 23 липня
Терміни проведення вступних випробувань23 липня - 26 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовленнядо 30 липня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення31 липня - 05 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 18:00 06 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00 09 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 12:00 12 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб01 вересня - 30 листопада

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі. Гранична кількість заяв, які може подати вступник в межах Університету під час вступу на зазначені спеціальності не обмежується.

 

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

  

II

 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)) згідно із Додатком 4, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань при вступі на спеціальності, для яких передбачено складання додаткового вступного випробування в Додатку 4. Оцінки з англійської, німецької, іспанської та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиПочаток реєстрації13травня
Закінчення реєстрації до 18:00 03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)з 13 травня до 31 травня,
з 05 липня до 26 липня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому10 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів17 червня – 25 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту02 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII Правил прийому02 липня
Термін проведення фахових вступних випробувань23 липня - 26 липня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспитувизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 05 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00 10 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням до 12:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00 14 серпня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00 15 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту01 вересня - 30 листопада

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі. Гранична кількість заяв, які може подати вступник в межах Університету під час вступу на зазначені спеціальності не обмежується.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

III

 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)) згідно із Додатком 4, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань при вступі на спеціальності, для яких передбачено складання додаткового вступного випробування в Додатку 4. У 2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, іспанської та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами здобуття освіти вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробуванняПочаток реєстрації13 травня
Закінчення реєстрації до 18:00 03червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)з 13 травня до 31 травня,
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому10 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів17 червня – 25 червня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту02 липня
Термін проведення основної сесії
єдиного фахового вступного випробування
04 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII Правил прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування02 липня та 04 липня
Терміни проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробуваннявизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 05 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00 10 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленнямдо 12:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00 14 серпня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00 15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийомудо 15 серпня

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» можуть подати до 5-ти (п’яти заяв) на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях.

 

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права,

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

 

 

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2019 році