Правила прийому до Львівського національного університету
імені Івана Франка – 2019

 • Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році
 •  Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання)
 • Додаток 2 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 •  Додаток 3 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
 • Додаток 4 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра)
 • Додаток 5 (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
 • Додаток 6 (Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)
 • Додаток 7 (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200)
 • Додаток 8 (Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення у 2019 році)
 • Додаток 9 (Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2019 році)
 • Додаток 10 (Положення про Всеукраїнську олімпіаду Львівського національного університету імені Івана Франка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти)
 • Додаток 11 (Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році)
 •  Додаток 12 (Правила прийому на навчання за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка на базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки у 2019 році)
 • Додаток 13 (Зміни до Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році)
 • Додаток 14 (Зміни до Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2019 році)