Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

I

 

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового вступного випробування. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років.

Конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, де

П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 2-й, 3-й курс (на 1-й із скороченим терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Початок прийому10 липня
Закінчення прийому до 18:00 22 липня
Терміни проведення фахових вступних випробувань23 липня - 26 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення27 липня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовленнядо 18:00
31 липня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 12:00
01 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00
05 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
06 серпня

 

II

 Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для вступу на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання (на 1-й із скороченим терміном навчання) за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 024 «Хореографія», 026 «Сценічне мистецтво», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 081 «Право», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», 122 «Комп’ютерні науки», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування» – у формі фахового вступного випробування

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, де

П1 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на 2-й, 3-й курс (на 1-й із скороченим терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Початок прийому10 липня
Закінчення прийому до 18:00 22 липня
Терміни проведення фахових вступних випробувань23 липня - 26 липня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення27 липня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовленнядо 18:00
31 липня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 12:00
01 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00
05 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
06 серпня

 

Таблиця 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого спеціаліста, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра