Подання заяв у паперовій формі

1
Документ, що посвідчує особу
та громадянство

відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”

2
Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього

на основі якого здійснюється вступ

3
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

4
Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі

за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності)

5
Фотокартки

4 фотокартки, розміром 3×4

6
Військовий квиток або посвідчення про приписку

для військовозобов’язаних

 

 

Подання заяв у паперовій формі:

Головний корпус Університету, вул.Університетська, 1, аудиторія 216