Новини

Реєстрація абітурієнтів на ТВОРЧИЙ КОНКУРС (1 курс) ОС Бакалавр 029 “Сценічне мистецтво” і 024 “Хореографія”

До уваги вступників в магістратуру.

Міністерством освіти і науки затверджено  “Програми за якими укладатимуть тести для вступників за спеціальностями 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації...

Затверджено Правила прийому

Рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (Протокол №61/2 від 2 лютого 2019 року) затверджено Правила прийому  до університету в 2019 році”.

Умови прийому до закладів вищої освіти 2019

Умови прийому до закладів вищої освіти 2019 Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року за №1096. (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/umovi-prijomu-na-navchannya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2019-roci) Згідно із пунктом 1 Розділу XV Умов прийому: “Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти до 20 грудня 2018 року, розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.”